តោះ!!! មើលអ្នកជំនាញទាយបាល់ទាត់អង់គ្លេសនៅសប្តាហ៍ទី ៣ រដូវកាល ២០១៦-២០១៧

សប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍ទី ៣ នៃរដូវកាលបាល់ទាត់អង់គ្លេស ។ ចង់ដឹងថាតើអ្នកជំនាញនៅអង់គ្លេសគេទាយថាក្រុមណាខ្លះអាចយកឈ្នះនៅយប់នេះ សូមមើលការទស្សន៍ទាយខាងក្រោមនេះដោយអ្នកជំនាញវិភាគកីឡារបស់ ESPN ទៅមើល៎ថាយ៉ាងម៉េចដែរ ។

Saturday’s Games Prediction
Tottenham Vs Liverpool 1-1
Chelsea Vs Burnley 3-0
Crystal Palace Vs AFC Bournemouth 2-1
Everton Vs Stoke City 3-2
Leicester City Vs Swansea City 3-0
Southampton Vs Sunderland 2-0
Watford Vs Arsenal 2-1
Hull City Vs Manchester Utd 0-2
Sunday’s Games
West Bromwich Vs Middlebrough 1-0
Manchester City Vs West Ham United 2-0

ប្រភព៖ ESPNFC

ដោយ៖ លំហែ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!