ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ!!! នៅប្រលានយន្តហោះ LA របស់អាមេរិកកំពុងមានការបាញ់

តាមព័ត៌មានពី BBC បានអោយដឹងថា!!!! នៅប្រលានយន្តហោះអាមេរិកដែលមានឈ្នោះថា Angeles International Airport កំពុងទទួលរងនូវការបាញ់ប្រហារយ៉ាងពីសំណាក់ខ្មាន់កាំភ្លើងដែលមិនត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាញ។ នាពេលនេះសន្តិសុខកំពុងតែទប់ទល់នូវស្ថានការនេះ។ មានព័ត៌មានថ្មីយ៉ាងណាយើងបញ្ជាក់ជូនទៀត។

បញ្ជាក់យើងនូវមិនទាន់បានរូបភាពណាមួយការបាញ់ប្រហារនេះទេ!

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!