ក​ម្មវិធីនេះងាយស្រួលខ្លំាងក្នុងលប់កម្មវិធីនានាចេញកំព្យូទ័ររបស់អ្នក Perfect Uninstall

d37f054bec63080f9c2fe48e9d03a00d

តើលោកអ្នកពុងមានបញ្ហាក្នុងការលប់ចេញនូវកម្មវិធីនៅក្នុង Computer របស់អ្នកមែនទេ?

ជាការពិតណាស់កម្មវិធីមួយចំនួននៅក្នុង Computer របស់អ្នកគឺត្រូវបានតំឡើងដោយឯងៗ ភ្ជាប់មកជាមួយកម្មវិធីដទៃ អាស្រ័យដូចនេះវាបានធ្វើអោយ Computer របស់អ្នកមានដំណើរយឺត រហូតពេលខ្លះធ្វើអោយគាំងក៏ថាបាន ដោយសារកម្មវិធីទាំងនោះជាន់ជាមួយកម្មវិធីគោលនៅក្នុងកំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ហើយពេលខ្លះការលប់តាមរយៈ Windows Uninstall គឺធ្វើមិនបានស្អាតនោះទេ ដោយបន្សល់នៅប្រព័ន្ធមួយចំនួន (System) របស់កម្មវិធីទាំងនោះនៅក្នុង Windows របស់អ្នកដែលធ្វើអោយ Windows អ្នកនៅតែដើរយឺតដដែល។

Main Interface

 

នៅពេលនេះលោកអ្នកអស់កង្វល់ពីបញ្ហានេះទៀតហើយ កម្មវិធី Perfect Uninstaller គឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នក ហើយកម្មវិធីនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់អ្នកជំនាញ IT ពិភពលោកជាច្រើន។

Main Interface

សូមទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈតំណនេះ Perfect Uninstaller ឬក៏ Click លើរូបភាព៖

d37f054bec63080f9c2fe48e9d03a00d

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!