ក្មេងអាយុ ២ឆ្នាំសោះលេង Guitar ឡូយ!!!

ក្មេងអាយុ ២ឆ្នាំខាងក្រោមនេះកំពុងលេង Guitar កំសាន្តជាមួយឱពុករបស់គេ។  តាមរយៈកាលមើលកាយវិការ ពិនិត្យឃើញថាក្មេងមានសកម្មភាពលេង Guitar ដូចជាមនុស្សធំអីចឹង។ កុំអោយខាតពេលយូរសូមពិនិត្យថាតើគាត់លេងសមប៉ុណ្ណា!!!!!!!!!

មើលហើយគួរអោយស្រឡាញ់ណាស់!!!!!!

ប្រភព៖ Youtube Channel Super Kid

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!