មើលអ្នកជំនាញទាយបាល់ទាត់អង់គ្លេសនៅសប្តាហ៍ទី ៤ រដូវកាល ២០១៦-២០១៧ យ៉ាងម៉េចដែរ

សប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍ទី ៤ នៃរដូវកាលបាល់ទាត់អង់គ្លេស ។ ចង់ដឹងថាតើអ្នកជំនាញនៅអង់គ្លេសគេទាយថាក្រុមណាខ្លះអាចយកឈ្នះនៅសប្តាហ៍នេះបាន។ កាលពីសប្តាហ៍ទី ៣អ្នកជំនាញបាល់ទាត់បានទាយត្រូវប្រហែលជា ៧០% ដែរ ការទស្សទាយនៅសប្តាហ៍ទី ៣ ។ ដូចនេះយើងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាសប្តាហ៍ទី ៤នេះគាត់ទាយត្រូវប៉ុណ្ណា។

prem4

សូមមើលការទស្សន៍ទាយខាងក្រោមនេះដោយអ្នកជំនាញវិភាគកីឡារបស់ ESPN ទៅមើល៎ថាយ៉ាងម៉េចដែរ ។

Saturday’s Games Prediction
Manchester Utd Vs Manchester City 2-1
AFC Bournemouth Vs West Bromwich Albion 1-1
Arsenal Vs Southampton 2-0
Burnley Vs Hull City 2-1
Middlebrough Vs Crystal Palace 3-1
Stoke City Vs Tottenham Hotspur 1-1
West Ham United Vs Watford 3-0
Liverpool Vs Leicester City 2-1
Sunday’s Games
Swansea City Vs Chelsea 1-3
Monday’s Games
Sunderland Vs Everton 2-1

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!