ប្រតិទិន Playboy 2017 ចេញហើយ!!!!!!!!!

ទស្សនាវដ្តី Playboy ត្រូវបានគេស្គាល់ថា គឺជាទស្សនាវដ្តីដែលផ្តោតលើរូបភាពស៊ិចស៊ីរបស់តារាស្រី និងអ្នកបង្ហាញម៉ូតដែលមានរូបរាងស្រស់ស្អាត និងដងខ្លួនដ៏ស្រឡូន។ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខនេះទស្សនាវដ្តីនេះបានបញេ្ចញ ប្រតិទិនរបស់ខ្លួនរួមជាមួយរូបភាពអ្នកបង្ហាញម៉ូតដ៏ស៊ិចស៊ី និងស្រស់ស្អាត។

ចង់ដឹងយ៉ាងណានោះសូមមើលរូបខាងក្រោម៖

ទាញយក៖ Playboy Calendar 2017

តើខែមួយណាជាខែរបស់លោកអ្នក?

ដោយ៖ លំហែ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!