អ្នកជំនាញទាយ EPL សប្តាហ៍ទី ០៦ នេះដូចមិនសូវត្រូវសោះ

តាមការពិនិត្យមើលលទ្ធផលបាត់ទាល់ EPL សប្តាហ៍ទី ០៦ នេះ អ្នកជំនាញរបស់ ESPN ហាក់មានការទស្សន៍ទាយខុសច្រើន។ ប្រហែលជាសប្តាហ៍នេះក្រុមខ្សោយៗ លេងបានល្អហើយមើលទៅ។ ចង់ដឹងលទ្ធផលទស្សទាយយ៉ាងម៉េច សូមមើលតារាងខាងក្រោម៖

Saturday’s Games Prediction Result Remark
Manchester Utd Vs Leicester City 1-1 4-1 Wrong
AFC Bournemouth Vs Everton 2-2 1-0 Wrong
Liverpool Vs Hull City 2-0 5-1 Partly
Middlebrough Vs Tottenham Hotspur 1-2 2-1 Correct
Stoke City Vs West Bromwich Albion 1-2 1-1 Wrong
Sunderland Vs Crystal Palace 2-1 2-3 Wrong
Swansea City Vs Manchester City 0-2 1-3 Partly
Arsenal Vs Chelsea 3-3 3-0 Wrong
Sunday’s Games
West Ham United Vs Southampton 2-1 0-3 Wrong
Monday’s Games
Burnley Vs Watford 1-1 2-0 Wrong

ប្រភព៖ ESPN

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!