ស្រោមអនាម័យមានពន្លឺ Glowing Condom

ស្តាប់ទៅវាគួរអោយប្លែកហើយមើលទៅ!!! ចំពោះសុភាពបុរសពិតជាឆ្ងល់ហើយថាអ្វីទៅជាស្រោមអនាម័យមានពន្លឺ? ថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមអនាម័យមួយបានស្រាវជ្រាវរកឃើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយដែលអាចអោយស្រោមអនាម័យចេញពន្លឺនៅទីងងឺត ដែលការប្រើប្រាស់ស្រោមប្រភេទនេះមិនបានធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដៃគូទាំង ពីរនោះទេ។ នេះបើតាមការអាក់អាងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក។ ប្រសិនបើលោកអ្នកទិញប្រើសាកល្បងដើម្បីអោយជិវិតលើគ្រែកាន់តែមានភាពរស់រវើកគឺអាចរកទិញតាម Amazon គឺជា Website លក់ទំនិញដ៏ធំជាងគេលើពិភពលោកដោយធានា នូវគុណភាព និងការដឹកជញ្ជឹន។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!