រឿង រន្ធត់ទាំង ១០ រឿងដែលគួរតែបានមើល

ជិតដល់ពេលបុណ្យ Halloween ហើយ ដែលយើងទម្លាប់ហៅថាបុណ្យសំរាប់ខ្មោច បុណ្យនេះគឺប្រពៃណីរបស់លោកខាងលិចទេ តែទោះជាយ៉ាងណា វប្បធម៌នេះបានសាយភាយមកដល់ប្រទេសយើងតាមរយៈភាសា និងទស្សនីយភាពរបស់លោកខាងលិច។ សម្រាប់រដូវនេះខ្ញុំសូមនែណាំរឿងខ្មោច និងរន្ធត់ចំនួន ១០ រឿងសម្រាប់លោកអ្នក មើលកំសាន្ត និងសម្រាន្តឆាប់លក់សុបិន្ទល្អ។

10- Let Me In 

let-me-in-2010-review

09- Women in Black

women-in-black

08- Troll Hunter

troll-hunter-poster_3201

07- The Cabin in the Woods

cabin2

06- Oculus

oculus-movie-2014-exclusive-6572

05- It Follows

bp76ax3vviw2gjrtt27j

04- A Girl Walks Home Alone at Night

a-girl-walks-home

03- The Conjuring

the-conjuring-hd-wallpaper

02- The Babadook

babadook_quad_art_3

01- Sinister

maxresdefault

តើក្នុងចំណោមរឿងទាំង ១០ខាងលើតើអ្នកបានមើលមួយណាខ្លះ ឬបានមើលទាំងអស់ហើយ?

សូមធ្វើការ Comment ខាងក្រោម៖

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!