បុរសម្នាក់ថតជាប់ខ្មោចក្នុងបន្ទប់!!!!!!!!!!!!!!!!

លោក Apsolon បានកត់សម្គាល់ឃើញថាហាក់មានរបស់ចម្លែកនៅក្នុងបន្ទប់របស់លោក ដូចនេះលោកបានសម្រេចចិត្តដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមួយបង្កប់ក្នុងបន្ទប់គេងរបស់លោកដើម្បីធ្វើការអង្កេត។ ហើយអ្វីដែលលោកបានសង្កេតឃើញនៅក្នុងវីដេអូនោះធ្វើអោយលោកមានការរន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំង។

ទោះបីជាមនុស្សជាច្រើនថាវីដេអូទាំងនេះរៀបចំឡើងដើម្បីជាការបោកបញ្ឆោតក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងនេះវាធ្វើអោយយើងពិបាកក្នុងការមិនជឿដែរ ពីព្រោះថាគ្មាននរណាអះអាងថាពិភពលោកនេះគ្មានវិញ្ញាណនោះទេ។ ទោះជាវីដេអូនេះត្រូវគេរៀបចំឡើង ក៏តម្រូវអោយអ្នករៀបចំមានជំនាញយ៉ាងខ្លាំងផងដែរក្នុងការរៀបចំវីដេអូនេះ និងកាត់តផងដែរ។

តើលោកអ្នកជឿថាវីដេអូខាងក្រោមជាពិតដែរឬទេ?

បើជាខ្ញុំវិញឃើញបែបនេះរើផ្ទះហើយ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

giphy

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!