គ្មានអ្វីរីករាយជាងស្តាប់កូនង៉ែតសើចនោះទេ!!!!!!!!!!

ប្រសិនបើខ្ញុំមានទារកដែលសើចគួរស្រលាញ់បែបនេះ ខ្ញុំនឹងអង្គុយធ្វើអោយគាត់សើចរាល់ថ្ងៃ! ដើម្បីអោយទារកនេះសើចបាន មិនមានអ្វីលំបាកនោះទេ ដោយត្រូវធ្វើការងារបន្តិចបន្តួចទេ គឺការ ភើ របស់ឪពុកគាត់។ អ្នកនិពន្ធម្នាក់បាននិយាយថា នៅពេលកូនង៉ែតសើចជាលើកដំបូងនោះ វានឹងធ្វើអោយស្តាប់រំសាយនូវទុកកង្វល់ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនដោយគ្រាន់តែស្តាប់សំណើចរបស់ពួកគេ។

ចង់ដឹងថាពិតមែនឬអត់ សូមមើលវិដេអូ ហើយស្តាប់សំណើចរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នា!!!!!!!!!

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!