បឹងដ៏ធំមួយរបស់ចិនរីងក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍!!!

បឹង Poyang គឺធ្លាប់ជាបឹងធម្មជាតិដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសចិនជាមួយទឹកដ៏ថ្លាយង់ ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមិនមែនទេ!!!

ភាពរាំងស្ងួតបានចាប់កើតឡើងក្នុងកញ្ញានេះ បឹងនេះក៏ចាប់ស្ងួតបន្តិចម្តងៗ រហូតខ្លាចជាវាស្មៅ ដែលអាចអោយយើងធ្វើដំណើរដោយជើងបានយ៉ាងស្រួល។ បឹងនេះមានទំហំប្រមាណជាង ៤០០០គីឡូម៉ែត្រការេ ដែលមានទំហំធំជាងក្រុងភ្នំពេញជិត ៧ដង តែឥឡូវនេះវាក្លាយជាវាស្មៅទៅហើយ។

បឹងនេះភ្ជាប់ទៅទន្លេ យ៉ាងស៊ី ដែលលាតសន្ធឹងប្រមាណជាង ៣០០០ គ.ម. ដែលពោរពេញដោយត្រីទឹកសាប និងបង្កងផងដែរ។

poyang lake

ឥឡូវនេះមើលពីលើទៅសឹងតែលែងឃើញបឹងហើយ!!!!!!!

desktop-1478899358

វាធ្លាប់តែមានទឹកឥឡូវ ក្លាយជាវាលស្មៅហើយ!!!!!!!!

desktop-1478878084 desktop-1478877884

ប្រជាជនដែលធ្លាប់តែអាស្រ័យផលលើបឹងនេះ ឥឡូវពួកគេកំពុងតែជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរណាស់។

desktop-1478878250

អ្នកជំនាញមិនប្រាកដថាបឹងនេះនឹងអាចត្រឡប់មកដូចដើមបានវិញយ៉ាងណានោះទេ ដោយសារតែស្ថានភាពគ្រោះរាំងស្ងួតនៅលើពិភពលោកកាន់តែអាក្រក់ឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!