គិតថាចរាចរណ៍នៅស្រុកខ្មែរចាប់ មើលនៅតៃវ៉ាន់វិញមើល៎ម៉េចដែរ!!!!!!!

គ្មាននរណាចង់នៅជាប់កកស្ទះចរាចរណ៍នោះទេ!!!!!!!!!!!!!!

វាធ្វើអោយពិបាកក្នុងខ្លួន ធុនទ្រាន់ វាធ្វើអោយអ្នកយឺតយ៉ាវក្នុងការទៅបំពេញការងារ ឈានទៅដល់រោគផ្លូវចិត្តទៀត។ ជាមួយចរាចរណ៍ដ៏ណែនណាន់តាន់តាប់នៅជុំវិញអ្នកវាធ្វើអោយអ្នកងាយនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៀតផង។

យើងគិតថានេះគឺជាការគិតរបស់អ្នក!!!!!!!!!ប៉ុន្តែធាតុពិតមិនមែនទេ

តើលោកអ្នកអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានទេរវាងចរាចរណ៍ម៉ូតូនៅប្រទេសកម្ពុជា និងតៃវ៉ាន់ដោយមើលវិដេអូខាងក្រោម៖

តើលោកអ្នកគិតថាជិះម៉ូតូនៅតៃវ៉ាន់សំណាងជាង ឬនៅកម្ពុជាសំណាងជាង!!!!!!!!!!!!!! សូមបញ្ជេញមតិយោបល់ខាងក្រោម។

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!