មានការស្រុតបាត់ថ្នល់នៅ Texas

តាមប្រភពពត៌មានពីរដ្ឋតិចសាស់ មានការបាក់ស្រុតថ្នល់មួយមួយបានលេបរថយន្តពីរគ្រឿងនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យបណ្តាលអោយរងរបួសមនុស្សម្នាក់ និងបានសម្លាប់មនុស្សតម្រួតរងម្នាក់ផង នេះបើតាមមន្រ្តីរដ្ឋតិចសាសបាននិយាយ។ ការិយាល័យ Bexar County banកំណត់អត្តសញ្ញាណមន្រ្តីដែលបានស្លាប់នៅថ្ងៃចន្ទនេះ ថាជាប៉ូលីសជើងចាស់ដ៏ឆ្នើមដែលបានបម្រើការងារ ៧ឆ្នាំមកហើយឈ្នោះ Dora Linda (Solis) Nishihara. ។ បុរសមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់នៅក្នុងរថយន្តជាជាជនរងគ្រោះទីពីរដែលត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះដោយជនស៊ីវិលម្នាក់និងបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយមានរបួសស្រាល,នេះបើតាមលោក Charles Hood ថ្លែងនៅក្នុងពត៌មាន។

161206094737-01-san-antonio-texas-sinkhole-exlarge-169

ប្រភព៖ MSN

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!