លទ្ធផលបវរកញ្ញាពិភពលោក ២០១៦ (Miss World 2016) ចេញហើយ!!!!!

កញ្ញាឯកមកពីប្រទេស Pueto Rico ឈ្នោះ Stephanie Del Valle ត្រូវបានគ្រងម្កុដកញ្ញាឯកពិភពលោក ឆ្នាំ ២០១៦ លើកទី ៦៦ កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

ចំពោះកញ្ញាឯកលេខ ២ បានទៅលើកញ្ញា Yaritza Miguelina Reyes Ramirez នៃសាធារណរដ្ឋ Dominican។ លេខ ៣ បានទៅលើកញ្ញា Natasha Mannuela នៃប្រទេស Indonesia។

មានបេក្ខភាពមកពីជាង ១០០ ប្រទេសជាងដែលធ្វើការចូលរួមប្រកួត សម្រស់កញ្ញាពិភពលោកនេះ ដែលប្រារព្វឡើងនៅរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសអាមេរិក។

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!