លោកតាអាយុ ៨០ឆ្នាំ រៀបការជាមួយក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុ

តាមវិដេអូឃ្លីបដែលដកស្រង់ចេញ Youtube ដែល Channel របស់គាត់ឈ្នោះ Abdelilah Boushaba បានដាក់បង្ហាញនូវពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមបែប ម៉ូស្លីម មួយដែលរៀបចំឡើងដោយមានកូនកំឡោះអាយុប្រមាណជា ៨០ឆ្នាំ និងកូនក្រមុំ បើតាមពិនិត្យជាក់ស្តែងគឺអាយុចន្លោះពី ១២-១៤ ឆ្នាំ ដែលរៀបចំដោយមានភ្ញៀវចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងច្រើនកុះករ។

សូមបញ្ជាក់ថាអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបនេះមិនមែនជារឿងចំឡែកទេសម្រាប់ប្រទេសប្រកាន់សាសនាម៉ូស្លីម។

ចង់ដឹងសកម្មភាពយ៉ាងណាសូមមើល Video Clip ខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!