ទស្សនាវដ្ដីបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រល្បី (PC Advisor) ចេញផ្សាយខែឧសភា

តើលោកអ្នកចង់ស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាល្អៗ ឧបករណ៍ថ្មីៗ ទំនើបទាន់សម័យដែលកំពុងពេញនិយមនៅចក្រភពអង់គ្លេស ក៏ដូចជាអាមេរិក។ ទស្សនាវដ្តី PC Advisor គឹជាទស្សនាវដ្តីដ៏ល្បីនៅអង់គ្លេស និងមានអ្នកអានច្រើនបំផុតពាក់ព័ន្ធឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាថ្មី ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រទំនើបទាន់សម័យ កំពុងពេញនិយម ដែលទើបនឹងបង្កើតឡើង។

បើចង់អាន សូមចុចលើតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមដើម្បីទាញយក។
Link: PC Advisor May 2017

Note:  Ads can be a pain, but they are our only way to maintain the server. Your patience is highly appreciated and we hope our service can be worth it.

Note:  Ads can be a pain, but they are our only way to maintain the server. Your patience is highly appreciated and we hope our service can be worth it. Note:  Ads can be a pain, but they are our only way to maintain the server. Your patience is highly appreciated and we hope our service can be worth it.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!