ហាត់ប្រដាល់ខុលបច្ចេកទេស!!!!!!!

ក្នុងកំឡុងពេលហាត់ប្រដាល់មួយ ដែលគ្រូបង្វឹកបានបង្ហាញអំពីរបៀបទាត់ខាងក្រោមដល់សិស្សរបស់ខ្លួន⁣។ តើលោកអ្នកគិតថាមានអ្វីកើតឡើង?

វាពិតជាគួរអោយព្រឺសម្បុលណាស់ដែលគ្រូបង្វឹកនោះបានធ្វើការទាត់នៅលើសិស្សរបស់ខ្លួនដែលធ្វើអោយសិស្សនោះភ្លាត់ជង្គង់ដែលមើលទៅគួរអោយខ្លាច។

យើងសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមិនមើលវិដេអូនេះក្នុងពេលកំពុងញាំបាយនោះទេ។ ដូចនេះនៅពេលអ្នកវឹកហាត់ប្រដាល់ជាមួយគ្រូបង្វឹកប្រាប់គ្រូថាទាត់តិចៗ⁣ បានហើយ!!!!

សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា!!!!

ប្រភព៖ TomoNews US

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!