ក្រុម Light Balance បានធ្វើអោយរំជួយ America’s Got Talent

ក្រុម​ Light Balance ត្រូវបានស្គាល់ថាជាក្រុមរាំជនជាតិ Ukraine ដែលបានចុះឈ្មោះចូលរួមការប្រលងកម្មវិធីដ៏ល្បីល្បាញរបស់អាមេរិកឈ្មោះថា America’s Got Talent។ ពួកគេបានសម្តែងនូវទេពកោសល្យរបស់ពួកគេតាមរយៈក្បាច់រាំដោយប្រើពន្លឺ។ តាមរយៈទេពកោសល្យ និងសមត្ថភាពច្នែប្រឌិតខ្ពស់របស់ពួកគេ ពួកគេបានទទួលនូវកណ្តឹងមាសតាមរយៈពិធីករ នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ America’s Got Talent គឺមកដល់រដូវកាលទី​ ១២ ហើយ ដោយបេក្ខជនចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាច្រើន ជាមួយនឹងទេព្យកោសល្យដ៏សម្បូរបែប និងប្លែកៗ ជាច្រើន។

តើចង់ដឹងថាក្រុម Light Balance នេះសមនឹងទទួល Golden Bell អត់សូមមើលទាំងអស់គ្នា។

ប្រភព៖ Youtube America’s Got Talent

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!