រូបប្លែកៗទាំង២០ សន្លឹកនេះហើយទប់សំនើចមិនបាន

ចង់មើលអីចែ

 

ស្រលាញ់អូនស្ទើរលាប

បេះបានផ្លែដូងមួយ

មិនបាច់ត្រូវការដងថតរូបទេបើវែងស្រាប់ហើយ

អារម្មណ៍ពេលអត់លិតយូពេក

វែងដល់ហើយពូ

ចាំប្រលាក់ដីចាំកាត់ម្ដង

ដូចអត់ប៉ុណ្ណឹង

ដល់ព្រៃហើយនោមសិន

ស្រាថ្លៃផឹកកំុអោយសល់មួយដំណក់

ខោសមនឹងក្ដិត

 

Tattot3D

រកជាងមិនទាន់មានតែវិធីនេះហើយបានចូលផ្ទះរួច

ម៉ូតសក់បងដូចពីណាគេ?

ខ្លាចគេលួចមើលលេខសម្ងាត់មានតែចឹង

បិតភ្នែកហើយស្រមៃបើជិះផ្លូវនេះជាមួយនាងអាចពលរលកអត់?

សាកសិនលេងហ្គេមស្រួលអត់

ដល់ថ្ងៃDay Off មានតែធ្វើចឹង

មិនដែលឃើញរូបពិតទើបតែឃើញនៅពេលនេះ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!