រូបថត ១០ សន្លឹកដែលបង្ហាញថាមេមាន់ជាម្តាយដ៏ល្អនៅក្នុងពិភពសត្វ

ម្តាយគឺជានារីដែលមានភាពអស្ចារ្យបំផុត។  ពួកគេយកចិត្តទុកដាក់ ស្រឡាញ់និងអាចធ្វើអ្វីៗបានគ្រប់យ៉ាងសំរាប់កូនៗ របស់គេ។ ហើយខ្ញុំមិនត្រឹមតែនិយាយអំពីស្ត្រីដែលមនុស្សអស្ចារ្យនោះទេ ប៉ុន្តែក៏និយាយអំពីម្តាយទាំងអស់នៃពិភពសត្វផងដែរ ក្នុងនោះមេមាន់ក៏ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលផងដែរ។
មេមាន់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាចិញ្ចឹមកូនមាន់ផ្សេងទៀតនិងថែរក្សាពួកគេដូចជាកូនរបស់ពួកគេផ្ទាល់អញ្ចឹង។  ប៉ុន្តែជួនកាលមេមាន់ក៏មានភាពឆាប់រហ័សក្នុងការទទួលយកសត្វផ្សេងទៀតផងដែរ យកមកចិញ្ចឹម។
សូមក្រឡេកមើលរូបភាពទាំង ១០ នៃមេមាន់ដ៏ស្រស់ស្អាតនិងកូនតូចៗរបស់ពួកគេ។ ក្នុងចំណោមរូបទាំង ១០ មួយណាធ្វើឱ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលបំផុត?

១» មេមាន់ និង កូនឆ្កែ

២» មេមាន់ថែរក្សាកូនឆ្មាពេលកំពុងមានព្យុះភ្លៀង

៣» មេមាន់និងកូនឆ្មារបស់គេ

៤» មេមាន់និងកូនព្រាប

៥» មេមាន់ដឹកនាំកូនទា

៦» មេមាន់ និងកូនឆ្មា

៧» មេមាន់ និងកូនជ្រូក

៨» មេមាន់ និងមាន់កូនកាត់

៩» មេមាន់ និងកូនឆ្មា

១០» មេមាន់ និងកូនឆ្កែ

ប្រភព៖ BoredPanda

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!