តើអ្នកឃើញរង្វង់មូល 16 នៅក្នុងរូបភាពនេះឬទេ?

សូមពិនិត្យមើលលំនាំខាងក្រោម។ តើ អ្នក ឃើញ អ្វីខ្លះ? បន្ទាត់និងប្រអប់ជាច្រើនត្រឹមត្រូវហើយមែនទេ? ជឿក៏បានមិនជឿក៏បាន​ ប៉ុន្តែវាពិតជាមានរង្វង់ចំនួន ១៦ កំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងទីនោះនៅកន្លែងណាមួយ។ យើងដឹងថា វាស្តាប់មើលទៅដូចជាឆ្កួតប៉ុន្ដែអ្នកនឹងត្រូវទុកចិត្តលើរឿងនេះអោយមែនទែន។

រូបភាពនេះត្រូវបានបង្ហោះឡើងថ្មីៗ នេះដោយមនុស្សម្នាក់ដែលហៅថា i124nk8 ហើយវាជារឿងគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល និងដែលអ្នកលេងអ៊ីនធឺរណែតកំពុងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង។ មនុស្សមួយចំនួនអាចមើលឃើញរង្វង់មនុស្សខ្លះមិនអាច។ អ្នកអាចឬទេ? បន្ទាប់មកសូមបញ្ចេញយោបល់របស់អ្នកឱ្យយើងដឹងពីមតិយោបល់ខាងក្រោមផង!

រូបភាពស្រមោលអុបទិកបង្កើតឡើងដោយប្រើពណ៌ពន្លឺ និងលំនាំផ្សេង ដើម្បីបង្កើតរូបភាពដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំភាន់ខួរក្បាល។ ពួកគេកើតមានឡើងដោយសារតែគំនិតរបស់យើងកំពុងព្យាយាមបកស្រាយនូវអ្វីដែលភ្នែករបស់យើងមើលឃើញ ដោយហេតុនេះបង្កើតការយល់ឃើញដែលមិនត្រូវគ្នានឹងរូបភាពពិតប្រាកដនៅពីមុខយើង។

សូមបញ្ចេញយោបល់របស់អ្នកអោយយើងដឹងផង!!!!

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!