ជញ្ជាំងថ្ម? តើអ្នកមើលឃើញអ្វីទៀត?

ជួនកាលគិតរបស់យើងអាចបំភានយើងអំពីអ្វីដែលយើងបានឃើញ ជាពិសេសនៅពេលយើងប្រឈមមុខនឹងការបំភាន់ភ្នែកដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ណាមួយ។ ពេលខ្លះការបំភាន់ទាំងនោះបានសាយពាសពេញនៅលើអ៊ិនធឺរណែត ដែលបង្កើតឱ្យមានការប្រកែកតវ៉ាឥតឈប់ឈរ ដែលឈានទៅរកតើអ្នកណាទទួលជោគជ័យនិង តើអ្នកណាខកចិត្តអំពីការប្រកែករូបភាពនៅក្នុងបណ្តាញសង្គម។

រូបភាពដែលមើលទៅហាក់ដូចជញ្ជាំងធ្វើពីឥដ្ឋមួយនេះបាន ធ្វើឱ្យពិភពអ្នកលេងអ៊ិនធឺណិតលើកជាប្រធានបទអំពីអ្វីដែលគេបានឃើញ រូបភាពនេះត្រូវបានគេបង្ហោះពីខែមុន ខណៈវាបានរីករាលដាលតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយ៉ាងខ្លាំង។ មានអ្វីផ្សេងទៀតនៅក្នុងរូបថតក្រៅពីជញ្ជាំងឥដ្ឋនេះ?។ មនុស្សខ្លះមើលឃើញវាស្ទើរតែភ្លាមៗសម្រាប់អ្នកដទៃវាត្រូវការពេលវេលាខ្លះ។ កុំបារម្ភ!! អ្នកនឹងមើលឃើញវាដោយឯកឯង។

សូមពិនិត្យទាំងអស់គ្នា តើអ្នកមើលឃើញអ្វីខ្លះ?

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!