«ចេកមាស» ពូជចេកថ្មីបង្កើតដោយអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត

“ចេកមាស” ដែលបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនឹងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រ។

កុមារប្រហែល 650.000 ទៅ 700.000 នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់នៅជុំវិញពិភពលោក ដោយសារកង្វះវីតាមីន អា។

កង្វះវីតាមីនអា (VAD) ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើន។ នៅក្នុងបណ្តាប្រទេសទីបីនៃពិភពលោកទីបី VAD គឺជាមូលហេតុនៃការបាត់បង់អាយុជីវិតរាប់ពាន់នាក់ជាពិសេសកុមារ។ ជាការពិតកុមារប្រមាណ 650.000 ទៅ 700.000 នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាស្លាប់ជុំវិញពិភពលោកពីកង្វះវីតាមីនអា។

ប៉ុន្តែដោយសារការស្រាវជ្រាវរយៈពេលជាង 12 ឆ្នាំរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាឃ្វីនលែននៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ប្រភេទចេកថ្មីដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនអា នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយវាអាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់។

ដំណើរការដ៏ទូលំទូលាយនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរកោសិកាចេកតែមួយគត់ដែលបន្ទាប់មករីកធំធាត់ទៅជាអំប្រ៊ីយ៉ូណាហើយលូតលាស់ទៅជារុក្ខជាតិ។ គោលដៅគឺដើម្បីឱ្យកសិករអ៊ុយហ្គានដាដាំចេកសម្បូរទៅដោយវីតាមីនអានេះនៅឆ្នាំ 2021 ។

សាស្ត្រាចារ្យដែលដឹកនាំក្រុមការងារបាននិយាយថា “អ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺយកហ្សែនចេញពីចេកដែលមានដើមកំណើតនៅ ប៉ាពួញូហ្គីណេ ដែលវាមានវីតាមីន A ខ្ពស់ ហើយយើងបញ្ចូលវាទៅក្នុងចេក Cavendish” ។ ។

ការស្រាវជ្រាវនេះបានទទួលលទ្ធផលដោយសារប្រាក់ប្រហែល 10 លានដុល្លារដែលផ្តល់ដោយមូលនិធិ Bill & Melinda Gates Foundation ។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!