ក្រុម I LIKE MOTOR នឹងទៅខេត្តសៀមរាបសម្តែងការបង្ហោះម៉ូតូ

ក្រុមអ្នកលេងម៉ូតូនឹងជួបជុំគ្នានៅពេលឆាប់ៗ នេះសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្ត!!!!!!

ជួបគ្នានៅសៀមរាមថ្ងៃ ទី23»24/09/2017នៅទឹកដីសៀមរាប
ទីតាំង«ភូមិវប្បធម៌» ក្រុមខ្ញុំនឹងធ្វើកម្មវិធីផ្ទាល់ខ្លួនមួយនៅទីនោះ🙏🏻
កម្មវិធីរួមមាន:⁣⁣ 1»ដាក់តាំង ផលិតផលក្នុងស្រុក (សុំលាក់ឈ្មោះសិន) 2»មានការសម្តែងពីក្រុម BMX 3»មានការសម្តែងក្តាស្គេត 4»មានការសម្តែង ម៉ូតូពីក្រុម I LIKE MOTOR Cambodia  នឹង ប្រទេសថៃ  & វៀតណាម
ពត៌មានផ្សេងៗទៀតនឹងជំរាបតាមក្រោយសូមអគុណ!!!!

បើបងប្អូនរឺបណ្តាលក្រុមហ៊ុននានាចង់ចូលរួមឧបត្ថមដល់ក្រុមកីក្រមួយនេះសូមទំនាក់ទំនង់មកខ្ញុំបាទផ្ទាល់ រឺ ក៍លេខទូរសព្ទ:010323333 & 012552353 help share all friend ។

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!