ស្មានតែពងសត្វចម្លែក តាមពិត…..

បើសិនជានៅផ្ទះអ្នកមានក្លិនស្អុយ ហើយបានឃើញវត្ថុចម្លែកដូចខាងក្រោមនេះ ចូរកុំប៉ះពាល់វាអី វាមិនពុលទេ តែបើអាចជៀសវាងក៏ល្អដែរ។

តាមពិតទៅវាគឺផ្សិតនោះទេ ដែលគេតែងឃើញវាដុះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបហើយសូម្បីតែនៅអាមេរិកខាងជើងក៏ឃើញមានដែរ។ពេលវាលូតលាស់វាមានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹងពងសត្វដែលកំពុងញាស់ពីសំបក។

ផ្កាខ្ចីរីកបែកមែកធាងពី 4 ទៅ 7 សន្លឹកចេញពីពង បន្ទាប់មកដៃទាំងនោះនឹងប្រែជាពណ៌ស៊ីជម្ពូ ខាងក្នុងមានស្ព័រពណ៌ខ្មៅ ហើយពេលផ្កាផ្សិតនេះពេញវ័យវានឹងមានក្លិនស្អុយដែលវាអាចទាក់ទាញសត្វអោយក្បែរ។

ផ្សិតមឹកយក្សនេះអាចទទួលទានបានប៉ុន្តែវាមិនសូវល្អចំពោះសុខភាពប៉ុន្មានតេ ដោយវាត្រូវបានគេរកឃើញថាវាមានសារធាតុដែលធ្វើអោយកើតជម្ងឺឃ្លង់និងជម្ងឺ មហារីកផងដែរ ហើយវាមានក្លិនស្អុយខ្លាំងណាស់ដែរ៕

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!