ព្រោះតែចង់ឃើញប្អូនស្រីមានអនាគត បងប្រុសសុខចិត្ត….

ថ្មីៗនេះគេហទំព័របរទេសមួយបានចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់ក្មេងស្រី។ ដែលនាងបាន​សរសេររៀបរាប់រឿងរ៉ាវរបស់បងប្រុសតាមរយៈហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាង។

នេះជារឿងមួយដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន ដែលបានបង្ហាញពី បងប្រុសកំសត់ បី​ប្អូន​ស្រីពិការទៅសាលាជារៀងរាល់ថ្ងៃ ព្រោះ ប្អូនស្រីរបស់គាត់មានបញ្ហាត្រគៀក ដោយសារជួប​គ្រោះ​ថ្នាក់មួយ ចាប់តាំងពីពេលដែលនាងមានអាយុ ១១ខែមកម្ល៉េះ។​ ក្រោយពេលមានគ្រោះថ្នាក់ នាង អាចដើរបានដោយប្រើឈើច្រត់។ រហូតដល់នាងមានអាយុ ៧ឆ្នាំ នាងដើរលែងរួចតែម្តង ព្រោះនាងមិនអាចទ្រទ្រង់ទម្ងន់របស់ខ្លួនឯងបាន ។

ដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រលំបាក ឪពុកម្តាយរបស់គាត់ ឈប់រៀន ប៉ន្តែបងរបស់​គាត់​បាន​បដិសេធ​មិនអោយប្អូនឈប់រៀន ព្រោះចង់ឃើញប្អូនមានអនាគតល្អ ទើបគាត់សំរេចចិត្តបីប្អូនស្រីពិការទៅសាលារៀនរាល់ថ្ងៃ។បងប្រុសកំសត់ម្នាក់នេះបានសំរេចចិត្តឈប់រៀនមួយឆ្នំា​ ដើម្បីបានរៀនថ្នាក់ជាមួយប្អូន ព្រោះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបីប្អូន។

បងប្រុសកំសត់ម្នាក់នេះបានបន្តថា៖ការបីប្អូននេះមិនភាពងាយស្រួយទេព្រោះត្រូវបីគាត់ពីផ្ទះទៅ សាលារៀនមានចំងាយ ១គីឡូម៉ែត ហើយគាត់មានទម្ងន់ ៤០គីឡូ។ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៏សប្បាយ ចិត្តពេលឃើញប្អូនបានទៅរៀន។ខ្ញុំមានអារម្មណ៏ឈឺចាប់ណាស់ ដោយសារតែឃើញសភាព ប្អូន ប៉ុន្តែគាត់បានសរសើរប្អូនគាត់ថាជាមនុស្សព្យាយាមណាស់។ហេតុផលមួយទៀតដែលប្អូន កូនត្រូួវប្រឈមមុខពេលទៅរៀន ត្រូវបានមិត្តភក្ត័មើលងាយប៉ន្តែពួកយើងបានជំនះរហូតដល់ពួកយើងបានរៀនចប់បឋមសិក្សា….

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!