រឿងខ្មោចស្រីល្បីៗ នៅលើពិភពលោកទាំង ១០ (ភាគ ៥)

6. Agnes Sampson

ការប្រមាញ់មេធ្មប់គឺជារឿងដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងហុមប៊ី ប្រទេសស្កុតឡែននៅឆ្នាំ 1500 ។ បុរសនិងស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីអំពើអាបធ្មប់ហើយត្រូវបានបញ្ជាឱ្យសម្លាប់ ហើយម្នាក់ក្នុងចំនោមពួកគេគឺ Agnes Sampson ។

Sampson គឺជាស្ត្រីវ័យចំណាស់ហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានអំណាចក្នុងព្យាបាលមនុស្សទូទៅ។ នាងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទចេះអាបធ្មប់ហើយត្រូវបានគេចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងសាលាជំនុំចាស់មួយ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថានាងត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្មដោយឧបករណ៍មួយដែលត្រូវបានគេហៅឧបករណ៍បង្រាបធ្មប់មុនពេលនាងសារភាពចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់នាង។ នាងត្រូវបានគេកាត់ចាក់ និងដុតទាំងរស់។

សព្វថ្ងៃនេះខ្មោចរបស់ Agnes Sampson ត្រូវបានគេនិយាយថាមើលឃើញនៅគ្រប់កន្លែង នៅវិមាន Holyrood។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!