បុរសជប៉ុនបានរកឃើញចុងបញ្ចប់នៃឥន្ទនូ !!!!!

អ្វីដែលគាត់បានរកឃើញពិតជាធ្វើឱ្យអ្នកខកចិត្ត។

កាលនៅវ័យកុមារ យើងជាច្រើនសុបិនចង់ស្វែងរកកូនឥន្ទនូ។  អ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រនិយាយថាអ្នកមិនអាចរកទីបញ្ចប់នៃឥន្ធនូទេ។ ចំពោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថា មនុស្សពីរនាក់មិនអាចមើលឃើញឥន្ទធនូដូចគ្នានោះទេលើកលែងតែមើលនៅក្នុងរូបថត។ ព្រោះឥទ្ធិពលនៃការមើលឃើញ គឺពឹងផ្អែកទៅលើភ្នែករបស់យើងផ្ទាល់។ នោះមានន័យថាទោះជាអ្នកព្យាយាមយ៉ាងណា ក៏អ្នកមិនអាចចូលទៅជិតឥន្ទនូបានទេ ដើម្បីមើលថាវានឹងបញ្ចប់។

ទោះជាយ៉ាងណាបុរសជនជាតិជប៉ុននេះបានរកឃើញចុងបញ្ចប់នៃឥន្ធនូ និងបានចែករំលែកការរកឃើញរបស់គាត់នៅលើបណ្តាញសង្គម ការចែករំលែករូបថតដ៏អស្ចារ្យនេះតាមរយៈ Twitter នៅក្រោមឈ្មោះអ្នកប្រើ @utstar_ ។ គាត់បានកត់សម្គាល់ពីចុងបញ្ចប់នៃឥន្ធនូបន្ទាប់ពីបានសម្រាកពីការបើកបររបស់គាត់។

“នេះជាលើកដំបូងមើលឃើញការបញ្ចប់ឥន្ធនូមួយ” បានសរសេរថា @utstar_ បានបកប្រែពីភាសាជប៉ុន។

អ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតជប៉ុនជាច្រើនបានចែករំលែកយោបល់របស់ពួកគេបន្ទាប់ពីបានឃើញរូបថតដ៏ល្អនេះ។

តើឥន្ទនូត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?

ឥន្ទធនូត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលដំណក់ទឹកក្នុងបរិយាកាសកាត់នឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងស្ថានភាពត្រឹមត្រូវ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអ្នកមើើ ត្រូវតែមើលចេញពីមុំមួយដ៏ត្រឹមត្រូ វនិងចំណុចនៃទិដ្ឋភាពដើម្បីមើលឥន្ទនូឃើញ។

ប្រភព៖ Viral4Real

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!