នាឡិកាទាំង ១០ ម៉ូត ថ្លៃជាងគេលើលោក

តើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាតើនាឡិកាថ្លៃបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺជាអ្វី? នៅទីនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នក នាឡិកា 10 ម៉ូតដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុត។ មានគ្រឿងតែងលំអិតជាច្រើនដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារដូចជាពេជ្រ ត្បូង និងត្បូងមានតម្លៃថ្លៃដែលមានតម្លៃខ្ពស់។ នាឡិកាទាំងនេះមានគ្រឿងស្មុគស្មាញនៅខាងក្នុងដែលធ្វើអោយពេលវេលាមានភាពត្រឹមត្រូវ ដូចដែលវាអាចធ្វើបាន។ ប្រភេទចំនួនត្រូវបានគេបំពាក់ដោយ Tourbillion ដែលជាយន្តការស្មុគស្មាញមួយដែលទប់ទល់នឹងទំនាញផែនដី។ ភាពស្មុគស្មាញទាំងនេះពិតជាបង្កើនតម្លៃលក់នាឡិកាថ្លៃ ៗ ទាំងនេះនៅលើពិភពលោក។

Brequet Pocket Watch 1970 BA/12 – $734,000

Blancpain 1735 Grande Complication – $800,000

Louis Moinet Magistralis – $860,000

Hublot Black Caviar Bang – $1 million

Chopard Super Ice Cube, $1.1 million

Patek Philippe Sky Moon Tourbillon, $1.3 million

Vacheron Constatin Tour de I’lle, $1.5 million

Patek Philippe Platinum World Time, $4 million

Patek Philippe Super Complication, $11 million

Chopard 210 karat, $26 million

ប្រភព៖ Wonderlists

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!