ឃើញព្យុះរន្ទះបាញ់ ចង់ថត លទ្ធផលគឺថា!

លោក Daniel Modøl អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ បានចេញទៅក្រៅផ្ទះដើម្បីថតរន្ទះបាញ់ពីចម្ងាយ ហើយគាត់មិនរំពឹងថាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងនោះទេ។

រន្ទះបានបាញ់កៀកនឹងគាត់ ប៉ុន្ដែសំណាងល្អគាត់បានឈរក្នុងជំហរសុវត្ថិភាព នៅក្រុង Gjerstad ស្រុក Aust-Agder ប្រទេសន័រវែស។

ខណៈពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់ លោក Daniel សាក្សីរស់ បានឃើញរន្ទះបាញ់ក្បែរគាត់ប្រមាណជា ៤ ទៅ ៦ ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះនៅមុខរានហាល។ ហើយគាត់មិនបានថតទាន់នូវសកម្មភាពរន្ទះបាញ់ក្បែរគាត់នោះទេ ប៉ុន្ដែគាត់ក៏បានឆ្លៀតថតទិដ្ឋភាពក្រោយរន្ទះបាញ់ក្បែរគាត់នោះ។

បន្ទាប់មក Daniel ក៏បានសម្រេចចិត្តចូលខាងក្នុងវិញ ទាំងព្រលឹងបាត់ពីខ្លួន៕

 

 

Facebook Comments

0 thoughts on “ឃើញព្យុះរន្ទះបាញ់ ចង់ថត លទ្ធផលគឺថា!

 • 08/06/2019 at 11:04 pm
  Permalink

  Your comment is awaiting moderation.

  Whats in colorado @ Video
  Whats in colorado Whats in colorado Medical Assistant VS LPN – What’s The Difference? Medical Assistant VS LPN – What’s The Difference? If you’re reading this, then more than likely, you already know that you want to help people. Perhaps you even feel called to do so, and you’ve made the decision to change your life’s course and get a solid education that may take you to that next step. But what should your specialty be? Should I become a Medical Assistant or a Licensed Practical Nurse (LPN)? It’s a good question, because although the two jobs are similar in …
  The post Whats in colorado @ Video appeared first on Finance USA.

  [url=http://business.remmont.com]Turkey Business[/url]

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!