បង្គន់ចំលែកៗ ទាំង ១០ ដែលអ្នកនឹកស្មានមិនដល់

បង្គន់កំប្លុកកំប្លែង និងចម្លែកត្រូវបានបង្កើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីធ្វើឱ្យភាពឯកជននេះមានភាពសប្បាយរីករាយ។

គម្រោងអនាម័យសំខាន់មួយក្នុងចំណោមគម្រោងអនាម័យសំខាន់ៗ ដែលបានអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ត្រូវបាន កើតឡើងនៅប្រហែលឆ្នាំ 2800 មុខគ្រឹស្តសករាជ្យដើម្បីធ្វើអោយមនុស្សមានអនាម័យមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ។ ជាការពិតវាត្រូវបានគេធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយកាន់តែមានច្នៃប្រឌិត និងស្រស់ស្អាត។

តោះកុំនៅយូរមើលរូបភាពបង្គន់ចម្លែកនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់គ្នា។

1. The Vertebrae

2. Glass Walled Public Urinals

3. Video Gaming Urinals

4. The Golden Throne In Hong Kong

5. The Doctor Who Loo

6. The Trumpet Toilet

7. A Venus Flytrap Urinal

8. P-Tree Urinals

9. A Mirro Loo

10. Bathroom That Appears and Disappears

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!