គ្រូម្នាក់ទះកំផ្លៀងសិស្សជាង ៣០ នាក់ ដោយទន្ទិញកំណាព្យមិនចាំ

ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជ្រុលពេក ពីសំណាក់អ្នកលេងអ៊ិនធើរណែតជាច្រើនដែលបានរិះគន់គ្រូបង្រៀន ចំពោះការធ្វើដូច្នេះ។

ប្រទេសចិន៖ យើងជាច្រើននាក់ធ្លាប់មានវិធីផ្សេងៗ ក្នុងការដាក់វិន័យពីគ្រូរបស់យើង នៅពេលដែលយើងនៅយុវវ័យ។ ខណៈពេលដែលមានគ្រូបង្រៀនខ្លះ មានសាវិធីរបស់ពួកគេដ៏ល្្អ និងតែមានប្រសិទ្ធភាព ខណៈមានគ្រូបង្រៀនខ្ទៀតលះមានវិធីសាស្រ្ត ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗ ដែលឈានទៅដល់ការធ្វើបាបកុមារ ហើយធ្វើឱ្យកុមារអាចមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត។

ឪពុកម្តាយមានទំនុកចិត្តនៅពេលដែលពួកគេចាកចេញពីកូនរបស់ពួកគេ នៅឯសាលារៀនដោយដឹងថាមានគ្រូបង្រៀនដែលមានឆន្ទៈការពារ និងរក្សាកូនរបស់ពួកគេឱ្យមានសុវត្ថិភាព។ ប៉ុន្ដែចុះបើយ៉ាងណាវិញបើគ្រូទាំងនេះជាអ្នកដែលបំផ្លាញជីវិតកូនរបស់អ្នក?

វីដេអូបែកធ្លាយមួយនេះ​ បានបង្ហាញថាគ្រូបង្រៀនបានវាយប្រហារសិស្សទាំងអស់ 30 នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេបរាជ័យក្នុងការចងចាំកំណាព្យបុរាណជាច្រើន។ ចំពោះកំហុសនីមួយៗ ដែលសិស្សបានធ្វើ គ្រូបង្រៀនបានដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេដោយទះកំផ្លៀង។

សិស្សម្នាក់បានចាប់យកឧបទ្ទវហេតុនេះតាមកាមេរ៉ាហើយបានរាយការណ៍ថាកុមារសរុបចំនួន 38 នាក់ត្រូវបានវាយប្រហារ។ ជីដូនម្នាក់របស់និស្សិតម្នាក់ឈ្មោះ ស៊ុន ស៊ុយ បាននិយាយអំពីចៅស្រីរបស់គាត់ថា ។ ខ្ញុំបាននិយាយថា “នៅពេលខ្ញុំលឺអំពីវាហើយសុំឱ្យចៅស្រីរបស់ខ្ញុំបើកមាត់ ខ្ញុំឃើញធ្មេញរបស់នាងហូរឈាម” ។

គ្រូបង្រៀនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបណ្តេញចេញពីសាលារៀនហើយបានធ្វើការសុំអភ័យទោសពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយចំពោះសិស្ស និងអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេ។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!