កម្រងរូបភាពអ្នកស្រវឹងនៅជប៉ុនដែលអ្នកស្មានមិនដល់ ដោយលោក Lee Chapman

ប្រទេសជប៉ុនអាចនឹងមានអត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មទាបបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក ហើយក៏ជាជនជាតិដែលអាយុវែងបំផុតផងដែរ ប៉ុន្តែដូចដែលអ្នកបានឃើញពីរូបភាពដ៏ហួសចិត្ត នៃការស្រវឹងខ្លាំងនេះ មិនមែនមានន័យថាជនជាតិជប៉ុនមិនដឹងពីរបៀបជប់លៀងនោះទេ។ ប្រហែលជាមានតិចតួចណាស់។
រូបភាពទាំងនោះត្រូវបានថតដោយលោក Lee Chapman អ្នកថតរូបជនជាតិអង់គ្លេសមកពីទីក្រុង Manchester និងជាស្ថាបនិកនៃកាសែត Tokyo Times ដែលបានមកដល់ទីក្រុងតូក្យូក្នុងឆ្នាំ 1998 ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំហើយ ដែលលោកមិនដែលចាកចេញពីជប៉ុន។

រូបថតទាំងនេះគឺជារូបរបស់មនុស្សស្រវឹងនៅតាមដងផ្លូវនៅពេលថ្ងៃ ដែលនាំយើងឱ្យស្គាល់ពិភពលោកទាំងមូល។

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

ប្រភព៖ BoredPanda & Lee Chapman

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!