ឱសថធម្មជាតិ ០២ ប្រភេទជួយអោយកុមារមានថាមពលល្អ

ធម្មជាតិរបស់កុមារគឺឺចង់ចេះ ចង់ដឹង និងមិនខ្លាចធម្មជាតិនោះទេ។ ប៉ុន្តែពេលខ្លះគំនិតដែលចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេដែលមានការស្រមើលស្រមៃអាចធ្លាក់ទៅក្នុងការភ័យខ្លាច។ ពួកគេប្រហែលជាភ័យខ្លាចភាពងងឹត ឬប្រហែលជាមិនព្រមដេកនៅក្នុងបន្ទប់របស់ពួកគេតែម្នាក់ឯង។ យើងដឹងថាអ្នកចង់ការពារពួកគេពីពួកព្រលឹង និងវិញ្ញាណនៃពិភពខាងក្រៅ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺចិញ្ចឹមពួកគេអោយក្លាយជាបុគ្គលដែលមានចិត្ដក្លាហាន។ បណ្ឌិត Surya Bhagwati មកពីមន្ទីរមួយដល់ល្បីល្បាញ បានផ្តល់ដំបូន្មាននូវឱសថធម្មជាំតិទាំងនេះដែលជួយបង្កើនកម្លាំងផ្លូវចិត្តដល់កុមារ។

ត្រចៀកក្រាញ់

ឱសថនេះត្រូវបានគេស្គាល់សម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិជំរុញការចងចាំរបស់វា វាក៏មានតម្លៃផងដែរសម្រាប់ឥទ្ធិពលក្នុងការធ្វើអោយអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់។ វានឹងជួយអោយកូនក្មេងសម្រាកផ្លូវចិត្តនិងបង្កើនមុខងារនៃការយល់ដឹង។ ត្រចៀកក្រាញ់ អាចត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យកុមារនៅប្រភេទគ្រាប់ ឬលក្ខណៈម្សៅ ឬក៏អាចធ្វើវាជាទឹកដែលលក្ខណៈធម្មជាតិ។

ផ្កាអមតៈ

ឱសថនេះជួនដល់ថាមពលខួរក្បាល ។ វាជួយបន្ថយភាពតានតឹងផ្លូវចិត្ តនិងជួយបន្ថយការថប់អារម្មណ៍ចំពោះកុមារ។ ផ្កាអមតៈនេះ គួរតែត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដល់កុមារក្នុងទម្រង់ជាស៊ីរ៉ូ និងទឹកប៉ូវកំលាំង។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!