ម្ហូប ១០ មុខឃើញហើយលែងឃ្លាន!!!!!!!

ភោជនីយដ្ឋាន “Shinjuya” ស្ថិតនៅក្នុងស្រុក Nanda ទីក្រុងយ៉ូកូហាម៉ា ប្រទេសជប៉ុន គាត់បានជ្រើសរើសយកម្ហូបពិសេសម្យ៉ាង ដើម្បីឱ្យអ្នកបរិភោគមានអារម្មណ៍សោយសុខ។ ខ្ញុំធានាដល់បេះដូង គ្រាន់តែមើលនៅក្នុងម៉ឺនុយនីមួយៗរបស់គាត់ មានសាច់ក្រពើចៀនជាដើម អីយ៉ូស គ្រាន់តែមើលក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរ។

អរគុណដល់ចុងភៅហ្វូគូូកា ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានដែលបានបើកតាំងពីឆ្នាំ 2010 មកជាមួយនឹងការតភ្ជាប់នៅជុំវិញពិភពលោក។ យើងអាចបង្កើតគ្រឿងផ្សំដែលកម្រ មួយចំនួនដើម្បីបង្កើតជាម៉ឺនុយម្ហូបឆ្ងាញ់ដើម្បីទទួលទានបាន។ សាច់អូដ្ឋ ឬខ្ញាដំរីខ្មៅអាចរកបាននៅទីនេះ។ តើអ្វីខ្លះវត្ថុធាតុដើមចម្លែកៗ មើលតែមុខម្ហូបគឺគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ ឥឡូវមើលម្ហូបម្តងមើលអាចបរិភគបានអត់។

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

តើម្ហូបមួយមុខណា ដែលអ្នកចូលចិត្តជាងគេ?

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!