ក្មេងប្រុសម្នាក់ថតរូបចាប់បានតុកកែយក្ស ខំតែល្បី ស្រាប់តែជា!!!!!

រូបភាពរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ជនចាតិថៃនៅតាមជនបទ ដែលកំពុងកាន់តុកកែយក្សដ៏ធំមួយនោះ ដែលជាភស្ដុតាងនៃប្រភេទសត្វថ្មី ឬពពួកសត្វកម្រ។ តែតាមពិតគឺជាខ្មើយអោបរូបរាងតុកកែ ដែលអ្នកអាចធ្វើជាកាដូជូនមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។

រូបភាពនេះដំបូងត្រូវអ្នកលេងហ្វេកបុក គិតថាជារូបភាពពិត ហើយធ្វើការចែករំលែកយ៉ាងច្រើនកុះករ និងចូលរួមបញ្ជេញមតិយ៉ាងច្រើនផងដែរ ហើយក៏មានអ្នកខ្លះនិយាយថាវាមិនពិតផងដែរ។ ទោះជាយ៉ាងម្ចាស់រូបបញ្ចាក់ថាវាគឺជាខ្នើយអោបប៉ុណ្ណោះ ដែលធ្វើអោយអ្នកលេងហ្វេកបុកជាច្រើននាំគ្នាបញ្ជេញយោបល់ថានេះ ជាខ្នើយអោយគួរខ្លាច និងជាខ្នោយដែលគួរអោយស្អប់បំផុត។

ប្រភព៖ Coconut

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!