បង្គន់ចំលែកៗ ១០ ប្រភេទនៅជប៉ុន

អ្នករាល់គ្នាដឹងថាជនជាតិជប៉ុនចូលចិត្តបង្គន់របស់ពួកគេ។ មានបង្គន់អនាម័យដែលមានអាយុកាលចាស់ៗ ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសំរាប់មនុស្សភាគច្រើនបង្គន់អនាម័យនៅប្រទេសនេះទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង ក៏ប៉ុន្ដែសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនក៏មានបង្គន់សម្រាប់ទាំងពីរភេទផងដែរ។ នៅលើប្រធានបទនៃបង្គន់ជប៉ុនមានអ្នកជំនាញម្នាក់បានសិក្សាអំពីវា ។ ស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះ Maritomo បានសរសេរសៀវភៅអំពីបង្គន់ជប៉ុនដែលមានចំណងជើងថា Nippon no toire hoka (បង្គន់ជប៉ុននិងច្រើនទៀត) ។ បន្ទាប់ពីបានទស្សនាបន្ទប់ទឹកជាង 800 កន្លែងនៅទីនេះគឺជាបញ្ជីលំដាប់កំពូលទាំង 10 របស់នាង សម្រាប់បង្គន់អនាម័យបែបជប៉ុនដ៏ចម្លែក និងទាក់ទាញ។

១. បង្គន់មាន

២.បង្គន់សួនច្បារ

៣. បង្គន់ក្រោមទឹក

៤. បង្គន់ស្គីទឹកកកអូឡាំពិច

៥. បង្គន់សមុទ្រ

៦.បង្គន់ធម្មជាតិ

៧.បង្គន់ជញ្ចាំងក្រដាសបង្គន់

៨. បង្គន់ប្រវត្តិសាស្រ្ត

៩. បង្គន់ថាមពល

១០. បង្គន់ក្រុមហ៊ុន Toyota

ប្រភព៖ Weirdasianews

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!