ចង់ដឹងថាឡានលិចទឹកដោយព្យុះ Harvey ទៅជាយ៉ាងណាអត់?

មានការប៉ាន់ប្រមាណថាមានរថយន្តចំនួនប្រហែល កន្លះលានគ្រឿង ត្រូវបានខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់ដែលបណ្តាលមកពីព្យុះ Harvey តាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រ Gulf of Texas ហើយមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងឆ្ងល់ថាតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះរថយន្តទាំងនោះឥឡូវនេះ។ ខណៈពេលដែលអ្នកខ្លះជឿជាក់ថាពួកគេនឹប្រហែលជាត្រូវបានកំទេចចោល ក៏ប៉ុន្តែដំណើរការនៃការងើបឡើងវិញនៃយានយន្តទាំងនេះគឺស្មុគស្មាញច្រើន។

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសំអាតបានចាប់ផ្តើមរួចហើយ ហើយអ្នកធានារ៉ាប់រងឡាន អ្នកដឹកនិងអ្នកតំណាងលក់ដេញថ្លៃ កំពុងពិនិត្យើលើការកែច្នៃរថយន្តទាំងនេះ។

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងភាគច្រើនកំពុងរៀបចំក្រុមចល័តនៃអ្នកកែសម្រួល ហើយមនុស្សជាច្រើននឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទាមទារសំណងចល័តភ្លាមៗ នៅពេលដែលតំបន់ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសុវត្ថិភាព។ ដោយសារតែមានរថយន្តដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ច្រើន ដូច្នេះអ្នកវាយតំលៃភាគច្រើនផ្ទៀងផ្ទាត់ថាវាជារថយន្តត្រឹមត្រូវនិងកត់សំគាល់ទំហំនៃការខូចខាតដើម្បីមើលថាតើរថយន្តអាចជួសជុល ឬនឹងត្រូវបានប្រកាសថាជាការបាត់បង់សរុប។ នៅពេលដែលពួកគេបានប្រកាសថារថយន្តនោះខូចទាំងស្រុង រថយន្តទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកន្លែងលក់ដេញថ្លៃដែលមានកិច្ចសន្យា។

ក្រុមហ៊ុននីមួយៗ បានប្រមូលរថយន្តជាង 1 ម៉ឺនគ្រឿងរួចទៅហើយហើយទំហំនៃកន្លែងនោះនឹងមានតម្លៃខ្ពស់នៅពេលថ្ងៃបន្ត។ កម្មករជាច្រើននៅកន្លែងដេញថ្លៃនីមួយៗ បានចាប់ផ្តើមថតរូបនិងដាក់កាតាឡុករថយន្តដើម្បីរៀបចំសម្រាប់កាលបរិច្ឆេទដេញថ្លៃដែលនឹងចាប់ផ្តើមភ្លាមៗ។

យានយន្តទាំងនេះនឹងត្រូវបានទិញដោយក្រុមហ៊ុនចំណតក្នុងស្រុ កអ្នកលក់រថយន្ត អ្នកនាំចេញ អ្នកកែច្នៃ និងសូម្បីតែបុគ្គលដែលបង់ថ្លៃសមាជិកភាពដើម្បីដេញថ្លៃឬប្រើឈ្មួញកណ្តាល។ នៅពេលការលក់ត្រូវបានបញ្ចប់ រថយន្តខ្លះត្រូវបានជួសជុលដោយមនុស្សដែលនឹងព្យាយាមប្រើប្រាស់ អ្នកនាំចេញដែលនឹងបញ្ជូនពួកគេទៅប្រទេសផ្សេងទៀត ខណៈពេលដែលភាគច្រើនទំនងជានឹងក្លាយទៅជាផ្នែករថយន្តកាប់សាច់។ គ្មានរថយន្តនាមួយនឹងត្រូវបានកំទេចទេ រហូតដល់គ្រប់ផ្នែកដែលមានប្រយោជន៍ត្រូវបានគេទាញចេញពីវា។ សំណាងល្អរថយន្តទាំងនេះនឹងឆ្លងកាត់ចំណុចរាយការណ៍ជាច្រើនភាគច្រើននៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះគួរតែបង្ហាញនៅលើរបាយការណ៍ប្រវត្តិរថយន្ត។

ប្រភព៖ MSN

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!