រូបភាពកំសាន្តប្រចាំសប្តាហ៍

តោះនាំគ្នាទៅមើលរូបភាពកំសាន្តប្លែករបស់សត្វពាហនៈ ប្លែកៗ នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ។ យើងធានារូបភាព និងទឹកមុខរបស់ពួកគេនឹងធ្វើអោយអស់សំណើចមិនខាន។ កុំនៅយូរទៅមើលទាំងអស់គ្នា

១) ថ្ងៃនេះអត់សប្បាយចិត្ត កុំលេងជាមួយអូន

២) មើលតែប៉ុណ្ណឹឹងដឹងអូន កាចឬស្លូតហើយ

៣) យប់មិញដាក់ជ្រុល

៤) ថ្ងៃនេះជួបជុំបងប្អូន

៥) មើលរឿងខ្មោចដល់ឈុតរន្ធត់

៦)​ មុខអូនប៉ុណ្ណឹង Cute អត់

៧) យប់មិញដាក់ជ្រុល ឥឡូវកន្លែងណាក៏ដេកដែរ

៨) ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្ត

៩) ថ្ងៃនេះគ្មានរឿងអីគួអោយសប្បាយចិត្តសោះ

១០) មុុខអូនប៉ុណ្ណឹងម៉េចដែរ ប៉ិ

១១) អូនមិនមែនប្រជៀវទេណា
១២) No Caption

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!