ឱសថធម្មជាតិ ព្យាបាលឈឺសន្លាក់ ឈឺដៃជើង ត្រឹម១អាទិត្យ​ ជាដូចគេបេះ! ជួយស៊ែរផង

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានអាការះ ឈឺដៃ ឈឺជើង ឈឺសន្លាក់…. មានន័យថាលោកអ្នកមានបញ្ហាទ្បើងជាតិអាស៊ីតហើយ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាដូចនេះ សូមអនុវត្តន៏ដូចខាងក្រោម៖

ធាតុផ្សំ
– គល់ស្លឹកគ្រៃ៣គល់
– ស្លឹកតើយ២សន្លឹក
– ទឹកមួយកំសៀវ (កុំអោយពេញពេក)

របៀបធ្វើ
លាងស្លឹកគ្រៃ និងស្លឹកតើយអោយស្អាត ដាក់ក្នុងកំសៀវទឹក ដាំអោយពុះ (ទុកអោយពុះយូរបន្តិច)។ លើកកំសៀវចុះ ទុកអោយត្រជាក់ ផឹកមុនពេលចូលគេង២ម៉ោង។ បន្តរអនុវត្តន៏៧ថ្ងៃ លោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៏ថាបានធូរស្រាលយ៉ាងប្រាកដ។

*** ទឹកឱសថនេះ លោកអ្នកអាចច្រកដប ដាក់ក្នុងទូរទឹកកកក៏បាន៕

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!