អ្នកភូមិនៅចិនរកឃើញឆ្អឹងនាគរាជ?

តើសត្វនាគពិតជាមានមែនឬ?

សត្វនាគស្ថិតក្នុងចំណោមសត្វដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនិងអស្ចារ្យបំផុតក្នុងពិភពទេវកថា។ យើងឃើញពួកគេនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត ហ្គេម និងសៀវភៅជាច្រើន – ប៉ុន្តែតើពួកគេពិតជាមានមែនឬ?

វាមិនច្បាស់នៅពេលណា ឬកន្លែងដែលរឿងរ៉ាវនៃសត្វនាគបានកើតឡើងដំបូងនោះទេ ប៉ុន្តែសត្វនាគត្រូវបានពិពណ៌នាដោយពួកក្រិច និងជនជាតិពីសម័យបុរាណ ភាពពិតនៃសត្វដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះមិនដែលត្រូវបានគេបង្ហាញឱ្យឃើញនោះទេ ប៉ុន្តែរូបភាពថ្មីនេះអាចផ្លាស់ប្តូរជំនឿរបស់មនុស្សជាច្រើន។

គេជឿថារូបភាពនេះគឺនៅប្រទេសចិន រូបភាពនោះបង្ហាញថាអ្នកភូមិបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជុំវិញឆ្អឹងដ៏ធំមួយ។ កោសិកាលលាដ៍ក្បាលមានប្រវែង 60 ហ្វីតដែលមានស្នាមឆ្អឹងក្បាលស្រដៀងនឹងសត្វគោដែលមានស្នែងធំពីរ។ អ្នកភូមិជនជាតិចិនបានអះអាងថាវាជាវត្ថុមួយនៃរឿងព្រេងបុរាណដែលជាសត្វនាគ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតមានការសង្ស័យអំពីឆ្អឹងដែលត្រូវបានដាក់បង្ហាញ ដោយអះអាងថាវាមិនមែនជាឆ្អឹងនាគ ដូចអ្នកភូមិអះអាងនោះទេ។ គ្មានអ្នកជំនាញណាម្នាក់មកបង្ហាញភស្តុតាងថាវាជាការពិតឬមិនពិតទេ។

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!