គ្រូបង្រៀនដ៏អស្ចារ្យបំផុតទាំង ១៥ នៅលើពិភពលោក

យើងទាំងអស់គ្នាមានគ្រូបង្រៀនដែលយើងចូលចិត្តបំផុតដែលយើងចងចាំពីថ្ងៃរៀន ឬមហាវិទ្យាល័យរបស់យើង ហើយស្ទើរតែគ្រប់គ្នាអាចចងចាំនូវការចងចាំដ៏ល្អរបស់គ្រូ តាមរយៈកាយវិការ ការលើកឧទាហរណ៍ ដែលធ្វើឲ្យយើងខ្នះខ្នែងអំពីការងារ ជំរុញយើង លើកទឹកចិត្តយើង នឹងបំពេញតម្រូវការរបស់យើង។

សិស្សម្នាក់បានទៅបង្រៀនជាមួយកូនរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់មិនមានប្រាក់ដើម្បីជួលអ្នកថែរក្សាកូន។ នៅពេលដែលកុមារចាប់ផ្តើមយំសាស្រ្តាចារ្យបានយកគាត់ពីម្តាយរបស់គេ ហើយបន្តការបង្រៀន។
កុំចង់បោកគ្រូអោយសោះ!!!!!

អ្នកគ្រូនេះចង់អោយសិស្សបង្ហាញពីគំនិតច្នៃប្រឌិតលើសំពត់សរបស់នាង

ខ្ញុំគឺជាគ្រូរូបវិទ្យា

ខ្ញុំចូលរួមអបអរថ្ងៃ Pi Day

បន្ទប់គ្រូតារាវិទ្យា

អ្នកគ្រូម្នាក់នេះឃើញឆ្មាអនាថាក៏សម្រេចចិត្តយកវាមកតាមខ្លួន

លោកគ្រូម្នាក់នេះឃើញសិស្សគេងក្នុងថ្នាក់មិនហ៊ានដាស់គាត់ទេ

គាត់សន្យាជាមួយសិស្សថាបើសិស្សទាំងអស់គ្នាប្រឡងជាប់និទេសល្អ គាត់ស្លៀកឈុត Scooby Doo មកថ្នាក់ហើយយក Champagne អត់មានជាតិអាកុលមកជាមួយ

ជាគ្រូគណិតវិទ្យាម្នាក់មិនខ្វះមធ្យោបាយក្នុងការបង្រៀនទេ

គ្រូខ្ញុំពេលម៉ោងគំនូរ

របៀបពន្យល់ងាយយល់របស់គ្រូរូបវិទ្យា

ពេលប្រឡង Final

នេះជាគ្រូប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំ

គ្រូដែលមានវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដ នៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ពន្យល់សិស្សបានដែរ

អ្វីដែលអ្នកធ្វើ ស្តាប់តែគ្រូទៅបានហើយ

ប្រភព៖ Brightside

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!