រឿងអប់រំចិត្ត៖ ហេតុអ្វីបានជាយើងស្រែកដាក់គ្នានៅពេលដែលយើងខឹង

“ហេតុអ្វីយើងស្រែកក្នុងកំហឹង”

អ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូ ដែលកំពុងមើលទឹកស្ទឹង Ganges បានឃើញសមាជិកក្រុមគ្រួសារមួយនៅលើច្រាំងដោយស្រែកទាំងកំហឹងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមក។ គាត់បានបែរទៅសួរសិស្សរបស់គាត់ដោយញញឹមថា។

ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សស្រែកដោយកំហឹងដាក់គ្នា?

ពួកសិស្សគិតមួយភ្លែតហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបាននិយាយថា “ដោយសារតែយើងបាត់បង់ភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់យើង ទើបយើងស្រែកឡើង” ។

 

“ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរតែស្រែកនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ទៀតនៅក្បែរអ្នក? អ្នកក៏អាចប្រាប់គាត់ពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវនិយាយដោយទន់ភ្លន់ផងដែរ ”

ពួកសិស្សបានផ្ដល់ចម្លើយផ្សេងៗ ពីគ្នា ប៉ុន្តែគ្មានចំលើយណាពេញចិត្តនោះទេ។

នៅទីបំផុតពួកលោកគ្រូក៏បានពន្យល់ថា៖

នៅពេលមនុស្សពីរនាក់ខឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដួងចិត្តរបស់ពួកគេនៅឆ្ងាយពីគ្នាណាស់។ ដូចនេះដើម្បីគ្របដណ្តប់ចម្ងាយដែលពួកគេនៅឆ្ងាយពីគ្នា ពួកគេត្រូវតែស្រែកដើម្បីអាចស្តាប់គ្នាបាន។ នៅពេលភាពតានតឹងដែលពួកគេមានកាន់តែខ្លាំង ពួកគេនឹងត្រូវស្រែកកាន់តែខ្លាំងដើម្បីស្តាប់គ្នាបាន និងដើម្បីគ្របដណ្តប់ចម្ងាយដ៏ឆ្ងាយរបស់ពួកគេ។

តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលមនុស្សពីរនាក់ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍? ពួកគេមិនស្រែកដាក់គ្នាទេ តែនិយាយតិចៗព្រោះដួងចិត្តរបស់ពួកគេជិតស្និទ្ធណាស់។ ចម្ងាយរវាងពួកគេគឺមិនមានឬតូចណាស់ … ‘

ពួកបរិសុទ្ធបានបន្តថា <នៅពេលពួកគេស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែខ្លាំងតើមានអ្វីកើតឡើង? ពួកគេមិនចាំបាច់និយាយនោះទេ ពួកគេខ្សឹបគ្នាក៏បាន ដោយនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេ ទីបំផុតពួកគេមិនចាំបាច់ខ្សឹបទេពួកគេគ្រាន់តែសម្លឹងមើលគ្នាទៅវិញទៅមកក៏អាចយល់ពីគ្នាផងដែរ។ នោះគឺជារបៀបដែលមនុស្សពីរនាក់ជិតស្និទ្ធនឹងគ្នានៅពេលពួកគេស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក។ ‘

អ្នកកាន់សិល្ប៌បាននិយាយកាន់ទៅសិស្សរបស់គាត់ថា៖​

ដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកប្រកែកគ្នា កុំអោយចិត្តរបស់អ្នកឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នា កុំនិយាយពាក្យដែលនឹងធ្វើចិត្តរបស់អ្នកកាន់តែឆ្ងាយ ពីគ្នាទៅៗ បើសិនជាវាកើតឡើងមែន នោះថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលចម្ងាយឆ្ងាយខ្លាំងពេកទៅ អ្នកនឹងមិនអាចរកផ្លូវត្រឡប់មកវិញបានទេ។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!