កន្លែងទេសចរណ៍ ១៥ កន្លែងដែលអាចនឹងខុសពីអ្វីដែលអ្នកបានរំពឹងទុក

មានកន្លែងដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើន ដែលជាកន្លែងអ្នកទេសចរនៅទូទាំងពិភពលោកចង់ទៅទស្សនា។ ពេលខ្លះវាមិនអាចទៅរួចទេ ដើម្បីចូលតាមហ្វូងមនុស្សដ៏ច្រើនកុះករ ដើម្បីមើលឱ្យបានជិត និងច្បាស់នៅទីកន្លែងនោះ។ ជាលទ្ធផលការរំពឹងទុកដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នក អាចក្លាយទៅជាការខកចិត្តដ៏ធំសម្បើម។

សូមទស្សនារូបខាងក្រោមតើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរ!

1. Pyramids in Egypt

2. Copacabana Beach in Rio de Janeiro

3. Trolltunga (Troll’s tongue) in Norway

4. The White House in Washington DC

5. Observation deck SkyWalk in Austria

6. The statue of Christ the Redeemer in Rio de Janeiro

7. “I amsterdam” sculpture in Amsterdam

8. The Palace of Festivals and Congress Hall — the venue for the Cannes Film Festival

9. Szechenyi Thermal Bath in Budapest

10. Beaches in the Dominican Republic

11. Hollywood, Los Angeles

12. Piazzale Michelangelo at sunset, Florence

13. Disneyland Paris

14. Beaches in Goa

15. Manneken Pis in Brussels

ប្រភព៖ Brightside

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!