តំបន់អនាធិបតេយ្យ ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនជាងគេក្នុងលោក

តំបន់អនាធិបតេយ្យនៅ Dharavi បច្ចុប្បន្នមានមនុស្សប្រមាណពី 750.000 ទៅ 1 លាននាក់រស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានផ្ទៃក្រឡាប្រហែល 217 ហិកតា ។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងទំហំនៃសួនច្បារកណ្តាលនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមាន 341 ហិកតា ។ លក្ខខណ្ឌរស់នៅគឺមិនសូវល្អទេនៅក្នុងតំបន់អនាធិបតេយ្យនេះ ហើយអ្នករស់នៅតិចតួចទទួលបានទឹកស្អាត នឹងមានសុវត្ថិភាព និងមានផ្ទះសម្បែងគ្រប់គ្រាន់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Dharavi ជាកន្លែងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន ដែលភាគច្រើនមានមូលដ្ឋាននៅជុំវិញវិស័យផលិតកម្ម ដោយមានចំណូលប្រចាំឆ្នាំប្រហែល 500 លានដុល្លារ។

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!