គូស្នេហ៍ល្បីរបស់កូរ៉េ Lee Min Ho និង Suzy បែកបាក់គ្នាហើយ!!!

បន្ទាប់ពីមានលិចលឺឡើងនៅទីក្រុងឡុងនូវស្នេហារ Lee Min Ho និង  Suzy បានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានលួចជួបគ្នានោះ ពួកគេបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ 2015 ។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគូស្នេហ៍នេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា “គូរស្នេហ៍ក្នុងក្តីស្រមៃ” ដូចជា Rain និង Kim Tae Hee ។

ពាក្យចចាមអារ៉ាមអំពីការបែកបាក់ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2015 និងម្តងទៀតនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ 2016 ប៉ុន្តែគូស្នេហ៍នេះបានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងដោយនិយាយថាទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេរឹងមាំណាស់។

ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឱ្យស្តាយនោះឥឡូវ Lee Min Ho និង Suzy បានបែកបាក់គ្នាហើយ។ ហេតុផលគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនហើយពួកគេនៅតែជាមិត្តល្អ។

នៅពេលសួរអំពីពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងភ្នាក់ងា Lee Min Ho និង Suz មិនបានបញ្ជាក់ឬបដិសេធនោះទេ។  JYP Entertainment បានបញ្ជាក់ថាតារាទាំងពីរបានបែកបាក់គ្នាដោយនិយាយថា “វាជាការពិតដែល Suzy និង Lee Min Ho ថ្មីៗនេះបានបែកបាក់” ។

ភ្នាក់ងារទាំងនោះបានបដិសេធមិនផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតដោយសារពួកគេជឿថាវាទាក់ទងនឹងជីវិតឯកជនរបស់តារា។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!