រូបភាពអត្ថន័យជ្រៅ ៣០ រូប គូរដោយវិចិត្រករបារាំង ដែលមើលហើយគួរពិចារណា

វិចិត្រករតាមដងផ្លូវ Dran កើតនៅក្រុង Toulouse ក្នុងឆ្នាំ 1979 ត្រូវបានគេហៅថា The French Banksy។ វិចិត្រករទាំងពីររូបនេះមានទស្សនៈរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសង្គម និងតួអង្គអំណាចហើយមិនភ័យខ្លាចក្នុងការបង្ហាញពីជំនឿរបស់ពួកគេជាសាធារណៈទេ។ វិចិត្រកររូបនេះបាននិយាយថា “ឪពុករបស់ខ្ញុំចង់ឱ្យខ្ញុំធ្វើការជាមួយគាត់ក្នុងការសាងសង់ ប៉ុន្តែដោយសារតែដៃរបស់ខ្ញុំតូចពេក ក្នុងការកាន់ញញួរ។ ខ្ញុំក៏បូជាជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅនឹងសិល្បៈ ។ Dran ជាចម្បងបង្កើតគំនូរវិចិត្រ និងគំនូរតាមទីសាធារណៈទូទាំងប្រទេសបារាំង។ ជាមួយនឹងសិល្បៈរបស់គាត់គាត់បាននិយាយពីបញ្ហាសំខាន់ៗនាពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាអំណាចរបស់អាជ្ញាធរ ការយាយីផ្លូវភេទ ការញៀនអ៊ីនធឺណេត ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបំផ្លើស និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។
សូមក្រឡេកមើលស្នាដៃមិនគួរឱ្យជឿមួយចំនួនរបស់គាត់ហើយបោះឆ្នោតឱ្យរូបគំនូរណាដែលអ្នកគិតថាមានឥទ្ធិពលបំផុត៖

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

22-

23-

24-

25-

26-

27-

28-

29-

30-

31-

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!