ទស្សនាវដ្ដីបច្ចេកទេសល្បីរបស់អាមេរិក (Popular Mechanic) ចេញផ្សាយខែឧសភា

តើលោកអ្នកចង់ស្វែងយល់អំពីបច្ចេកល្អៗ ឧបករណ៍ថ្មីៗ ទំនើបទាន់សម័យដែលកំពុងពេញនិយមនៅអាមេរិចទេ។ ទស្សនាវដ្តី Popular Mechanic គឹជាទស្សនាវដ្តីដ៏ល្បីនៅអាមេរិច និងមានអ្នកអាចច្រើនបំផុតពាក់ព័ន្ធឧបករណ៍បច្ចេកថ្មី ទំនើបទាន់សម័យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាថ្ងៃ។ បើចង់អានសូមចុចលើតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ដើម្បីទាញយក។ Link: Popular Mechanic May 2017  

Read more

ទស្សនាវដ្តីកាំភ្លើង Tackle & Guns – January 2017

តើលោកអ្នកចូលចិត្តកាំភ្លើងខ្លីឬទេ? តើអ្នកចង់ស្វែងយល់អំពីកាំភ្លើងខ្លីឬទេ? សូមស្វែងរកជាតំណទាញយកខាងក្រោមជាមួយនឹងទស្សនាវដ្តីដ៏ល្បីរបស់អាមេរិចដែលនិយាយអំពីកាំភ្លើងខ្លីគ្រប់ប្រភេទ និងបទពិសោធន៍អំពីការប្រើប្រាស់កាំភ្លើង សម្រាប់អោយអ្នកស្វែងយល់។ តំណសម្រាប់ទាញយក៖ Tackle & Guns – January 2017

Read more

ទស្សនាវដ្តីកាំភ្លើង Shooting Times – February 2017

តើលោកអ្នកចូលចិត្តកាំភ្លើងខ្លីឬទេ? តើអ្នកចង់ស្វែងយល់អំពីកាំភ្លើងខ្លីឬទេ? សូមស្វែងរកជាតំណទាញយកខាងក្រោមជាមួយនឹងទស្សនាវដ្តីដ៏ល្បីរបស់អាមេរិចដែលនិយាយអំពីកាំភ្លើងខ្លីគ្រប់ប្រភេទ និងបទពិសោធន៍អំពីការប្រើប្រាស់កាំភ្លើង សម្រាប់អោយអ្នកស្វែងយល់។ តំណសម្រាប់ទាញយក៖​ Shooting Times – February 2017

Read more

ទស្សនាវដ្តី កាំភ្លើង (Rifle Shooter) March 2017

តើលោកអ្នកចូលចិត្តកាំភ្លើងវែងឬទេ? តើអ្នកចង់ស្វែងយល់អំពីកាំភ្លើងឬទេ? សូមស្វែងរកជាតំណទាញយកខាងក្រោមជាមួយនឹងទស្សនាវដ្តីដ៏ល្បីរបស់អាមេរិចដែលនិយាយអំពីកាំភ្លើងវែង សម្រាប់អោយអ្នកស្វែងយក។ តំណសម្រាប់ទាញយក៖​ Rifle Shooter March 2017

Read more

មើលទស្សនាវដ្តី FHM Philipine ប្រចាំខែ មីនា នៅទីនេះ!!!

តើលោកអ្នកចង់មើលទស្សនាវដ្តីប្លែកៗ ឬទេ។ ខាងក្រោមគឺជាតំណភ្ជាប់ទៅទស្សនាវដ្តី FHM  របស់ប្រទេស Philipine ដែលជាទស្សនាវដ្តីដ៏ល្បី​មួយប្រចាំប្រទេស Philipine  ហើយប្រមូលផ្តុំដោយរូបភាពស្រស់ស្អាត ស៊ិចស៊ីរបស់តារាល្បីៗ របស់Philipine និងចំណេះដឹងប្លែកៗ ច្រើន។ សូមចុចតំណនេះដើម្បីទាញយកទស្សនាវដ្តីពេញ៖ FHM Philipine March 2017    

Read more

ទស្សនាវដ្តី Sexy Body ចិន ចេញផ្សាយខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧

  តើលោកអ្នកចង់មើលទស្សនាវដ្តីប្លែកៗ ឬទេ។ ខាងក្រោមគឺជាតំណភ្ជាប់ទៅទស្សនាវដ្តី Sexy Body របស់ប្រទេសចិន ដែលជាទស្សនាវដ្តីដ៏ល្បី ហើយប្រមូលផ្តុំដោយរូបភាពស្រស់ស៊ិចស៊ីរបស់តារាល្បីៗ របស់ចិន។ ប្រសិនបើចង់មើលសូមចុចលើតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ Sexy Body January 2017    

Read more
error: Content is protected !!