តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះ Jon Snow?

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកគាំទ្រខ្សែភាពយន្តភាគអាមេរិកដែលមានចំណងជើងថា «Game of Thrones» អ្នកប្រាកដជារន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលភាគចុងក្រោយនៃវគ្គទី ០៥ (Season 05) នៃរឿងនេះតួ Jon Snow ត្រូវបានគេសម្លាប់ ។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក្នុងសាច់រឿងនេះអាចនឹងមានរឿងផ្សេងពីនេះទៀត ដើម្បីអោយដឹងថាតើលោក Jon Snow នឹងអាចក្លាយជាអ្វីទៅបន្ទាប់គេសម្លាប់គាត់ វីដេអូខាងក្រោមនឹងពន្យល់អ្នកអំពីហេតុផលមួយចំនួនដែលអ្នកអាចរំពឹងថានឹងកើតឡើងនូវ វគ្គទី

Read more
Page 17 of 17« First...10...1314151617
error: Content is protected !!